Wat is beter voor het klimaat?

Wat is beter voor het klimaat?

De oplossing voor het probleem van de gaswinning in Groningen waar dit kabinet mee komt is om hoogcalorisch gas te importeren uit het buitenland en bij te mengen met stikstof. Stikstof dat ingekocht wordt en stikstof dat in ons land gemaakt wordt in stikstoffabrieken. Om de juiste capaciteit te krijgen wordt er een extra stikstoffabriek bij gebouwd.

Gronings gas bestaat namelijk voor ongeveer 14 % uit stikstof. Dus om de bestaande apparatuur te kunnen blijven gebruiken (voor bedrijven maar ook voor onze huishoudens) moet aan het hoogcalorisch gas 14 % stikstof toegevoegd worden.

Kan het ook anders en simpeler?

Ja! Namelijk door ombouw van alle apparatuur zodat het geschikt is voor rechtstreeks gebruik van hoogcalorisch gas zonder het stikstof! Dan hoeft er dus geen stikstof meer gebruikt te worden. Dit lijkt lastig maar de meeste apparatuur is al geschikt voor meerdere soorten gas. Soms schakelt de apparatuur zelfs automatisch over op een andere soort gas. Sinds 1 januari 2018 is dit dan ook wettelijk verplicht. En deze nieuwste generatie apparatuur kan zelfs bijmenging van waterstof of biogas aan.

In onze buurlanden Duitsland en België wordt de apparatuur al omgebouwd en schakelen ze over op rechtstreeks hoogcalorisch gas. Voor Nederland stond deze ombouw operatie gepland voor na 2030 zoals hier te lezen is. Maar hier horen we niets meer over. Is het dus de bedoeling dat we tot ongeveer 2050 (nu dus nog 31 jaar) gebruik blijven maken van stikstof bijmenging? Immers overal in de klimaatstukken staat aangegeven dat we in 2050 van het gas af moeten zijn.

In de jaren zestig van de vorige eeuw schakelden we allemaal over van het gebruik van stadsgas (steenkoolgas) op het gebruik van Gronings gas. Een stad als Hilversum was binnen een jaar van het stadsgas af.

Het is dan toch ook een veel betere oplossing om NU te starten met ombouw en te stoppen met stikstof bijmenging als de ombouw operatie geslaagd is?

Wat is beter voor het klimaat?

Gronings gas heeft dus 14 % meer stikstof dan hoogcalorisch gas en is dus laagcalorisch gas. NAM legt het hier uit.

Omdat hoogcalorisch gas minder stikstof bevat kan uit dit gas meer energie gehaald worden. Met andere woorden: om dezelfde verbranding te krijgen heb je 14 % minder gas nodig als je hoogcalorisch gas gebruikt dan dat je Gronings gas gebruikt.

We kunnen dus direct 14 % op het gasgebruik gaan bezuinigen als we geen Gronings gas maar hoogcalorisch gas gaan gebruiken. Het is dus niet alleen veel beter voor Groningen als de Groninger gaskraan zo snel mogelijk dicht gaat, maar het is ook beter voor het klimaat om geen Gronings gas meer te gebruiken.

Het is eigenlijk ook heel erg vreemd. Je hebt gas van hoge kwaliteit (HC-gas) en dat ga je terug brengen naar gas van een lagere kwaliteit (LC-gas)

En wat is vervolgens beter? Pseudo Gronings gas (dus hoogcalorisch gas bijgemengd met stikstof) of direct hoogcalorisch gas gebruiken? Simpele vraag met een simpel antwoord: de laatste optie.

Immers bij verbranding van stikstof komen NOx vrij en dat is zeer slecht voor het klimaat. Je gaat dus iets toevoegen aan het gas wat niet nodig is en wat ook nog eens zeer slecht voor het klimaat is. Zie ook de uitspraak van de Raad van State 2 weken geleden. “Juristen zijn verrast, milieuorganisaties verrukt” kopte Trouw. Immers verbranding van stikstof is slecht voor het klimaat dus dat moet terug gedrongen worden.

Je zou zeggen dat die milieuorganisaties in actie komen om de bouw van de nieuwe stikstoffabriek tegen te houden en om te zorgen dat er geen stikstof bijgemengd gaat worden de komende 31 jaar. Maar niets is minder waar. Als je dit probleem aankaart (en geloof me, dat doe ik al een aantal jaren) dan krijg je als argumentatie dat we zo snel mogelijk van het gas af moeten en dat als we eerst om gaan bouwen naar hoogcalorisch gas dat we dan niet van het gas af gaan maar gas blijven gebruiken. Maar dat blijven we toch wel, daar zijn immers alle plannen met het gebruik van stikstof op gestoeld. Dat gas gaat de komende 31 jaar gebruikt worden. Het gebruik van stikstoffabrieken wordt geaccepteerd om een ander doel te halen. En dat terwijl Herman Damveld heeft uitgerekend dat alleen de nieuwe stikstoffabriek al het energieverbruik heeft van ongeveer 40.000 (!) huishoudens zoals uit dit stuk blijkt.

De bouw van deze nieuwe stikstoffabriek gaat minimaal 500.000.000 euro kosten. Dit zijn alleen de bouwkosten! Er zijn ook nog de exploitatiekosten van deze en bestaande fabrieken. Wat zal het zoal kosten om de energie te gebruiken van ongeveer 40.000 huishoudens voor één fabriek?

Waarom zal de Overheid dit plan om bijmenging van stikstof als oplossing van het Gronings probleem zien? Daar is maar één antwoord op te bedenken. Zolang we bij blijven mengen met stikstof blijft de standaard kwaliteit van het gas het Gronings gas. Als we niet bijmengen dan wordt de standaard hoogcalorisch gas en is het Gronings gas onbruikbaar en dus “waardeloos” geworden.

Het CBS becijferde onlangs dat er nog ongeveer 20% van de gasvoorraad in het Groninger veld aanwezig is.

Dit betekent dus dat er gezegd wordt dat we van het Gronings gas af gaan maar we blijven het hoogcalorisch gas afwaarderen zodat we als “standaardgas” in Nederland het Gronings gas blijven gebruiken. De gaskraan kan dan ieder gewenst (= ongewenst voor Groningers) weer open om de resterende 20 % eruit te halen.

De bouw van de nieuwe fabriek en het gebruik van stikstof is onderdeel van een vertragingstactiek. In 2015 lag het plan voor de nieuwe stikstoffabriek al klaar:
“Omdat de productie uit het Groningenveld de komende jaren zal afnemen vanwege de aardbevingenproblematiek in Groningen en de productie uit kleine velden sterk daalt, wordt in 2019 de stikstofinstallatie in Zuidbroek fors uitgebreid. Volgens het Netwerk Ontwikkelingsplan (NOP 2015) van Gasunie vergt deze uitbreiding van de kwaliteitsconversiecapaciteit met maar liefst 50 procent een investering van 220 mln euro. “
Maar toenmalig minister Kamp heeft deze plannen in de ijskast gezet. De investeringskosten waren toen trouwens meer dan de helft minder dan dat ze nu zijn. Als deze plannen wel door gegaan waren dan was de stikstoffabriek nu al klaar geweest.

417 miljard! Zoveel is er verdiend alleen al door de Overheid aan het Gronings gas. Als we geen gasbel gehad hadden dan hadden we nu al die problemen niet en waren we net zoals een groot gedeelte van deze wereld direct aangesloten op hoogcalorisch gas.

Dus laat de Overheid een gebaar maken. Geef iedereen nieuwe zuinige apparatuur. Het geld van de bouw van de nieuwe stikstoffabriek en de exploitatiekosten van de stikstoffabrieken wordt uitgespaard. Ook worden allerlei andere kosten bespaard van een ombouwoperatie aan huis. Misschien is dit ook nog wel de goedkoopste oplossing.

In landen om ons heen wordt juist gestimuleerd dat inwoners nieuwe zuinige HR ketels aanschaffen. Tot een paar jaar geleden waren er in ons land ook subsidieregels voor de aanschaf van nieuwe zuinige gasapparatuur. De ombouwoperatie kan gelijk gebruikt worden om klaar te zijn voor de toekomst, doordat ook infrastructuur en slechte leidingen aangepakt worden. Zie dit verhaal over slechte gasleidingen.

Omdat je wijkgericht aan de slag gaat kunnen misschien ook al wijken afgesloten worden van gas en met een duurzamere variant aan de slag.

Het resultaat zal zijn dat iedereen in ons land de meest up tot date apparatuur heeft en we zo een voorsprong nemen ten opzichte van de rest van Europa en koploper in de energietransitie worden. Toegerust op de toekomst. Het blijft trouwens vreemd dat wij straks jarenlang als enige land in Europa nog gas van Groninger kwaliteit (= lagere kwaliteit) blijven gebruiken. Dit houdt in dat in geval van een ramp niemand ons kan helpen omdat we afhankelijk zijn van een ander soort gas. En we streven toch naar zoveel mogelijk standaardisatie in Europa?

Energietransitie. Het woord zegt het al. Het is een transitieproces. We zijn niet direct op de eindbestemming. In een ideale wereld leven we zonder gebruik van fossiele brandstoffen, zover is het nu dus nog niet, maar we zijn er wel naar op weg …


Reageren is niet mogelijk.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410